KHÁCH HÀNG

 DỊCH VỤ phát triển sản phẩm theo YÊU CẦU

 

Chúng tôi là số rất ít đơn vị có nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự đầy sáng tạo, trang thiết bị và công nghệ hiện đại với khả năng đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng về phát triển sản phẩm và hoàn thiện nguyên mẫu.

Mất bao lâu để chúng tôi liên hệ lại với bạn

Bạn gặp gỡ với kỹ thuật với chúng tôi trước tiên để hiểu rõ về mọi yêu cầu và lý do mà bạn tìm đến giải pháp của chúng tôi.

Chúng tôi làm những gì cho bạn

Tất cả dịch vụ liên quan đến thiết kế sản phẩm mới, sử lý và hoàn thiện các loại dữ liệu liên quan đến sản phẩm của bạn.

Khi chúng tôi cần dịch vụ riêng thì thế nào

Các dịch vụ riêng hay theo dự án trọn gói nếu bạn muốn, gồm thiết kế ngược, gồm in 3D, gồm sản xuất số lượng giới hạn,…

Dữ liệu có đảm bảo tuyệt mật

Chúng tôi cam kết theo NDA từng dự án một, theo đó mọi dữ liệu liên quan tới bạn được cam kết và hoàn toàn được bảo mật.

(insert contact form here)